IKC Hajr - Enschede

IKC Hajr se nalazi u gradu Enschede. Ovaj džemat posjeduje svoj Islamski Kulturni Centar u kojem su pokraj islamskih aktivnosti džematlije aktivne i u K.U.D.-u, Aktivom Žena, Mreža Mladih, druženjima i ostalim aktivnostima.

Continue Reading