Islamska Zajednica u Bosni i Hercegovini

 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedna i jedinstvena zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Hrvatskoj Sloveniji i Srbiji, muslimana Bošnjaka izvan domovinskih zemalja i drugih muslimana koji je prihvataju kao svoju.

Reisu-l-ulema predstavlja i zastupa Islamsku zajednicu. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini neodvojivi je dio Ummeta. Ustrojstvo organa i ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i njene djelatnosti temelje se na Kur’an-i kerimu i sunnetu Muhammeda alejhi-s-selam, islamskoj tradiciji Bošnjaka i zahtjevima vremena.

Prava i obaveze pripadnici i članovi Islamske zajednice ostvaruju u džematu, organima i ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Islamska zajednica je samostalna u određivanju svojih ciljeva i uređivanju djelatnosti, organizacije, pravnih akata, izbornog postupka te u stjecanju imovine i njezinom upravljanju.

U tumačenju vjere i izvršavanju ibadetskih islamskih dužnosti u Islamskoj zajednici primjenjuje se maturidijski akaid i hanefijski mezheb.

Sjedište Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je u Sarajevu. Znak Islamske zajednice čine polumjesec, otvoren na desnu stranu, i petokraka zvijezda u sredini polumjeseca. Bajrak Islamske zajednice je zelene boje sa bijelim polumjesecom i bijelom petokrakom zvijezdom u sredini otvorenog dijela polumjeseca, okrenutog suprotno od koplja.

Službeni jezik u Islamskoj zajednici je bosanski jezik. Službeni kalendari u Islamskoj zajednici su hidžretski kalendar i gregorijanski kalendar.

Islamska zajednica se organizira kao:

- džemat i medžlis,

- muftijstvo, odnosno mešihat,

- Sabor, Reisu-l-ulema, Rijaset,Vijeće muftija i Ustavni sud.

Sabor, Reisu-l-ulema, Rijaset, Vijeće muftija i Ustavni sud najviši su organi Islamske zajednice sa sjedištem u Sarajevu.


Status Islamskih zajednica Bošnjaka u dijaspori definiran je članom 51. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Islamska zajednica u dijaspori organizira se po jedinstvenim i jednakim principima preko krovnih organizacija, formiranih za jednu ili više zemalja, koje imaju svoje predstavničke i izvršne, odnosno upravne organe.

Način organiziranja Islamske zajednice u dijaspori uređuje se posebnim aktom koga donosi Sabor.

Štampa E-mail