Poziv za humanitarnu pomoć osnovnim školama

Sapna i Teočak te bolnica Bihać

Esselamu alejkum poštovani predsjednici džemata!

Osnovna škola Losser koja je susjedna i najbliža džematu “Hajr” Enschede posjeduje školski namještaj počevši od dječjih klupa, stolica, školskih tabli, sanitarije razne vrste veoma dobrog kvaliteta ali zbog nove škole i nove opreme postojeći namještaj nam rado daju kao donaciju ukoliko se obezbijedi preuzimanje do 11. septembra 2015. godine jer tog datuma počinje rušenje škole i reciklaža cijelog namještaja.Predsjednik džemata Jasmin Mašić kad je bio obaviješten od strane direktora pomenute škole stupio je u kontakt sa Osnovnom i Srednjom školom u Sapni koja je jako loše opremljena te su predstavnici na čelu sa direktorom došli 27. augusta i pogledali namještaj.

Osoblje škole iz Sapne je oduševljeno i ne mogu da vjeruju da im se to poklanja. Dio namještaja su obećali i susjednoj školi u Teočaku proslijediti, tačnije područnoj školi Jasikovac. Naša Ambasada BiH u Den Haag-u je primila na razgovor delegaciju iz Sapne i uzela na sebe obavezu da uradi svu prateću dokumentaciju pomenute donirane pomoći u navedenom namještaju.

Predsjednik Jasmin Mašić je preuzeo obavezu na sebe da obezbijedi aktiviste za određene demontaže namještaja kao i sam utovar. Na fotografijama vidite u prilogu samo dio istog. U ovu akciju se uključio i džemat ”Bošnjak” iz Arnhema i vodi je skupa sa džematom “Hajr” iz Enschede-a. Pored toga džemat ”Bošnjak” posjeduje doniranu pomoć u bolničkim krevetima koju bi uputio bolnici Bihać. Iz džemata “Nur” Roermond su obezbijeđena invalidska kolica za invalide iz Kotorskog, pretežno ratni vojni invalidi.

Za ovu kaciju treba obezbijediti novčana sredstva kojim bi se platio transport jednog šlepera a cijena se krece oko 2000 eura. S obzirom da IZBN ne posjeduje na računu namjenska sredstva a ionako su veoma ograničena te zbog nesuglasja da IZBN bude nosilac ove aktivnosti džemati “Hajr” I “Bošnjak” su preuzeli na sebe ovu veoma važnu humanitarnu akciju.

Samo da naglasim da se radi o dvije rubne opštine Sapna i Teočak koje su veoma siromašne i prije rata bile Mjesne zajednice, te da su stanovnici tih opština koji žive i koji su živjeli na braniku odbrane BiH, ova naša pomoć je simbolična a veoma važna za djecu i narastaje koji dolaze.

Sredstva koja budete donirali uplatit ćete na račun džemata “Hajr” Enschede ili “Bošnjak” Anhem kao i sve kontakte i dogovore ostvarite sa predsjednicima pomenutih Džemata.

Molim Dragog Allaha da Vas nagradi i podari dobro zdravlje Vama i vašim najmilijim.

PREDSJEDNIK IZBN-a
Omerović Mehmed, dip. pravnik